parallax layerparallax layer

Historia Spółdzielni

długoletnia tradycja
Na terenie Gminy Wilkowice od 1946 r. działały dwie spółdzielnie spożywców „Społem” w Bystrej Śląskiej oraz w Bystrej-Wilkowicach.

Spółdzielnia w Bystrej Śląskiej została założona 16 marca 1946 r. Liczyła ogółem 112 członków a jej pierwszy zarząd działał od 1 czerwca 1952 r.  Terenem działania tej spółdzielni była gmina Bystra Śląska.

Spółdzielnia w Bystrej-Wilkowicach założona została w 1946 r. Zrzeszała 186 członków. Spółdzielnia działa na terenie: Bystrej Krakowskiej, Wilkowic, Mesznej, Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki, Kalnej i Szczyrku.

Wskutek reorganizacji spółdzielczości wiejskiej w listopadzie 1947 roku spółdzielnie zostały przekszatałcone w Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”

W styczniu 1952 r. Gminnych Spółdzielni „SCH” w Bystrej Śląskiej z Bystrą Wilkowice. Spółdzielnią przejmującą wyznaczona została Gminna Spółdzielnia „SCH” w Bystrej-Wulkowicach o łącznej liczbie 600 członków zrzeszonych.

Z dniem 26.06.2000 r. nosi krótką nazwę identyfikującą się z głównym produktem – Spółdzielnia „Bystrzanka”.

ZDJĘCIA DAWNEJ BYSTRZANKI

Spółdzielnia kiedyś
placeholder5
placeholder12
placeholder13
placeholder10
placeholder6
placeholder8
parallax layer
Bystrzanka -Moja i Twoja woda